Seria ELITE

Zasady Seria Elite

Seria ELITE – przeznaczona jest dla osób, które walczą o miejsca na podium zawodów.

WARUNKIEM STARTU - Fali ELITE jest udział minimum 30 uczestników w danej kategorii.

Fala ELITE dzieli się na dwie kategorie: ELITE Kobiety, ELITE Mężczyźni.

W roku 2017 maksymalna liczba osób w ELITE Kobiety = 100 uczestników. - MINIMUM 30 os.

W roku 2017 maksymalna liczba osób w ELITE Mężczyźni  = 100 uczestników. - MINIMUM 30 os.

Start w Serii Elite jest dodatkowo płatny = 50 zł.

Vouchery / darmowe starty / zniżki drużynowe - również obowiązuje dopłata = 50 zł

1.Przeszkody dzielimy na:

 • OBOWIĄZKOWE – konieczność całkowitego wykonania przeszkody w dowolnej ilości prób i czasu – bak możliwości wykonania kary
 • NIEOBOWIĄZKOWE – możliwość wykonania kary – konieczność podjęcia minimum jednej próby pokonania przeszkody

2. KARA = 30 burpee

 • Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie ćwiczenia zawodnik wykonuje 30 karnych burpee.
 • Zawodnicy  zobowiązani są do samodzielnego liczenia powtórzeń burpee.
 • Zawodnik zobowiązany jest do głośnego informowania o liczbie powtórzeń co 5 burpee
 • W przypadku niezaliczenia przez sędziego pokonania przeszkody zawodnik wykonuje 30 karnych burpee.

3. DYSKWALIFIKACJA – zabrania się następujących czynności w Serii Elite:

 • Wychodzenie po za taśmę wyznaczającą trasę biegu.
 • Skracanie trasy biegu.
 • Błędne wykonywanie zadań karnych Burpee.
 • Omijanie przeszkód.
 • Bieg bez numeru startowego – numer pisany flamastrem.
 • Utrata chipa pomiaru czasu.
 • Pomoc osób trzecich – publiczność, organizatorzy. (pokonywanie przeszkód, podawanie picia, jedzenia)
 • Przebieranie się i zmiana obuwia.
 • Pomoc innych biegaczy Serii Elite – zabrania się pomagania i przyjmowania pomocy.
 • Testowanie przeszkód przed startem zawodów.
 • Używanie butów z kolcami plastikowymi, metalowymi lub innym elementami instalowanymi do butów (raki, kolce, korki etc.)
 • Zachowanie niegodne sportowca – podważanie decyzji sędziego, ubliżanie sędziemu.
 • W przypadku kontroli wideo za ewidentne omijanie karnych burpee – liczba mniejsza od 30 szt.

Sędziowanie:

 • Na każdej przeszkodzie obecny jest sędzia (sędziowie), który sprawdza poprawność wykonywanych zadań i kar.
 • Sędziowie LOTNI – poruszający się po trasie (po za taśmami) i dokumentujący pokonywanie zadań na poszczególnych przeszkodach.

Strefa KAR / Burpee

 • Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania karnych Burpee w specjalnie wyznaczonej strefie. Strefy kar mogą być monitorowane kamerami video.

NAGRODY Seria ELITE – DOLINA CHARLOTTY - 14 PAŹDZIERNIK 2017

 • I miejsce = 500 PLN
 • II miejsce = 300 PLN
 • III miejsce = 150 PLN

Protesty:

 • Każdy zawodnik może złożyć pisemny protesty w biurze zawodów – protesty mogą dotyczyć skracania trasy, oszukiwania na przeszkodach innych zachowań wpływających na wyniki rywalizacji.
 • Opłata za protest wynosi  50 zł. – kwota zwracana jest w przypadku uzasadnionego protestu.
 • Protest może został złożony najpóźniej na godzinę przed ceremonią wręczenia nagród.