Regulamin - Fala Elite

Zasady Fala Elite

Fala ELITE dzieli się na dwie kategorie: ELITE Kobiety, ELITE Mężczyźni.

W dniu 01.06.2019 maksymalna liczba osób w obu kategoriach to 50 uczestników 

Ze względu na wprowadzenie fali ELITE w trakcie zapisów do fali OPEN istnieje możliwość przepisania się do fali ELITE bezpłatnie.
Limit miejsc - 20.
W obu przypadkach decyduje kolejność zapisów. 

1.Przeszkody:

1. Wszystkie przeszkody w fali ELITE są  OBOWIĄZKOWE – konieczność całkowitego wykonania przeszkody w dowolnej ilości prób i czasu – brak możliwości wykonania kary

2. DYSKWALIFIKACJA 

1. zabrania się następujących czynności w fali Elite:

 • Wychodzenie po za taśmę wyznaczającą trasę biegu.
 • Skracanie trasy biegu.
 • Omijanie przeszkód.
 • Bieg bez numeru startowego – numer pisany flamastrem.
 • Utrata chipa pomiaru czasu.
 • Pomoc osób trzecich – publiczność, organizatorzy. (pokonywanie przeszkód, podawanie picia, jedzenia)
 • Przebieranie się i zmiana obuwia.
 • Pomoc innych biegaczy Serii Elite – zabrania się pomagania i przyjmowania pomocy.
 • Testowanie przeszkód przed startem zawodów.
 • Używanie butów z kolcami plastikowymi, metalowymi lub innym elementami instalowanymi do butów (raki, kolce, korki etc.)
 • Zachowanie niegodne sportowca – podważanie decyzji sędziego, ubliżanie sędziemu - decyzja sędziego / wolontariusza jest NIEPODWAŻALNA

2. Biorąc udział w serii ELITE Zawodnik jest świadomy, że jego dane osobowe wraz z uzyskanym czasem mogą zostać przekazane do Stowarzyszenia OCR Polska na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, celem uwzględnienia jego wyniku w klasyfikacji do mistrzostw w biegach przeszkodowych. 2. Decyzja sędziów oraz wolontariuszy na trasie jest NIEPODWAŻALNA. W przypadku wyeliminowania lub dyskwalifikacji zawodnika przez sędziego lub wolontariusza zawodnik jest zobowiązany opuścić trasę biegu i/lub oddać takiej osobie opaskę Elite.

3. Decyzja sędziów oraz wolontariuszy na trasie jest NIEPODWAŻALNA. W przypadku wyeliminowania lub dyskwalifikacji zawodnika przez sędziego lub wolontariusza zawodnik jest zobowiązany opuścić trasę biegu i/lub oddać takiej osobie opaskę Elite.

4. Zawodnik Serii Elite zobowiązany jest biec z opaską Serii Elite założoną na głowę, z numerem startowym na wysokości czoła, przy czym:

a) Dopuszcza się zsunięcie opaski na szyję w trakcie pokonywania newralgicznych przeszkód, na których może ona spaść z głowy.

b) Utrata opaski lub jej zgubienie w trakcie biegu skutkuje wyeliminowaniem z Serii Elite (utratą opaski) i przesunięciem do Klasyfikacji Generalnej.

3. Sędziowanie:

 • Na każdej przeszkodzie technicznej obecny jest sędzia / wolontariusz (sędziowie), który sprawdza poprawność jej pokonywania, zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń i zastosowania się do instrukcji SĘDZIEGO / WOLONTARIUSZA
 • Sędziowie LOTNI – poruszający się po trasie (po za taśmami) i dokumentujący pokonywanie zadań na poszczególnych przeszkodach.

Protesty:

 • Każdy zawodnik może złożyć pisemny protesty w biurze zawodów – protesty mogą dotyczyć skracania trasy, oszukiwania na przeszkodach innych zachowań wpływających na wyniki rywalizacji.
 • Opłata za protest wynosi  50 zł. – kwota zwracana jest w przypadku uzasadnionego protestu.
 • Protest może został złożony najpóźniej na godzinę przed ceremonią wręczenia nagród.